Park & Play protocol

Park & Play protocol

Als golfsport zijn we blij onze sport te mogen blijven beoefenen. Op het terrein zelf zijn er amper knelpunten en dankzij het reservatiesysteem is tracing mogelijk. De sociale aspecten maken sommige evenementen en wedstrijden soms moeilijker te organiseren. Als golfsector nemen we onze verantwoordelijkheid en veiligheid komt op de eerste plaats. Respecteer het Park en Play Protocol én ga als club goed de regels op provinciaal en lokaal niveau na en zorg dat de leden deze strikt respecteren. Elke club kan natuurlijk zelf bijkomende maatregelen nemen. Het is niet omdat iets mag, dat het moet… Laat ons samen verantwoordelijkheid nemen en samen tonen dat golf de veiligste en meest gezonde sport is.

×

Log in